Samenstelling bestuur

Contact

 • Drs. B.P.J. van Bezooijen
  Voorzitter
 • Mw. Dr. A.M. Leliveld
  Secretaris
 • Dr. M.R. van Balken
  Penningmeester
 • Mw. Prof. Dr. L.M.O. de Kort
  Voorzitter Concilium Urologicum
 • Prof. Dr. C.H. Bangma
  Voorzitter Convent van Hoogleraren en Wetenschappers
 • Mw. Dr. G.M.A. Beckers
  Voorzitter Beroeps Belangen Commissie
 • Mw. Drs. L. de Vries
  AIOS
 • Mw. Drs. I.R. van den Berg
  Voorzitter Commissie Kwaliteit