Kwaliteitsbeleid

Binnen de NVU wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Het kwaliteitsbeleidsplan vindt u onder het kopje 'Downloads' aan de rechterkant. De volgende kwaliteitsinstrumenten zijn hier onderdeel van:

Richtlijnen

Op deze site vindt u een overzicht van de richtlijnen, relevant voor de NVU. Overige richtlijnen zijn te raadplegen via de richtlijnendatabase.

Indicatoren

Er worden twee typen indicatoren uitgevraagd: indicatoren van de IGZ en de indicatoren van de transparantiekalender (www.zorginzicht.nl).

Kwaliteitsnormen

De Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) is in 2010 gestart met het opstellen van kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen waar de geleverde zorg aan zou moeten voldoen.

Kwaliteitsvisitatie

Hier vindt u meer informatie over de kwaliteitsvisitatie.  

Kwaliteitsregistratie

De NVU heeft drie kwaliteitsregistraties ontwikkeld, voor blaascarcinoom, prostaatcarcinoom en niertumoren.