Lopende projecten

Binnen de NVU lopen een heel aantal (kwaliteits)projecten, o.a. via SKMS en binnen de werkgroepen. Hieronder is een overzicht gemaakt van alle lopende projecten. Afgeronde projecten en projectideeën kunnen teruggevonden worden via de linkjes onder de tabel.

12 projecten

Omschrijving project Looptijd Beoogd eindproduct Contactpersoon
Ontwikkeling richtlijn voorhuidpathologie (SKMS) 2018-2020 Richtlijn Jan Blom
Witte vlekken analyse kwaliteitsbeleid NVU (SKMS) 2017-2018 Overzicht van witte vlekken en meerjarenplan Ilse van den Berg
Professionalisering kwaliteitsregistraties 2017-2018 Kwaliteitsregistraties die toekomstbestendig zijn Bart Wijsman
Verstandige Keuzes urologie evalueren (ZonMw) 2017-2018 Inzicht in hoeverre de Verstandige Keuzes in de praktijk worden toegepast Chris Bangma
Doorontwikkelen implantatenregistratie (CK) 2017-2018 Implantatenregistratie Jan Blom
Herziening richtlijn niercelcarcinoom (SKMS) 2017-2019 Richtlijn Axel Bex
Herziening richtlijn urineweginfecties bij volwassenen (SKMS) 2017-2019 Richtlijn Ernst van Haarst
Modulair onderhoud richtlijnen (FMS breed project, SKMS) 2017-2019 Leidraad voor het modulair onderhouden van richtlijnen Jan Blom; Ernst van Haarst
Modulaire herziening richtlijn prostaatcarcinoom (SKMS) 2017-2019 Richtlijnmodules Theo de Reijke
Ontwikkeling richtlijnmodules obstructieve azoöspermie (SKMS) 2017-2019 Richtlijnmodules Marij Dinkelman-Smit
Opzetten datamonitoring- en auditcommissie (WOU) 2016-2018 Datamonitoring- en auditcommissie Jeroen van Moorselaar; Katja Goossens-Laan; Arno Geboers
ProZiB (prostaatkankerzorg in beeld, IKNL) 2014-2018 Kwaliteitsregistratie George van Andel

Gerelateerde links

Afgeronde projecten