Commissie Kwaliteitsvisitatie

De Commissie Kwaliteitsvisitatie bestaat uit tenminste 10 leden, waarvan een lid afkomstig is uit het Concilium Urologicum en een lid uit de Commissie Kwaliteit. De leden van de commissie zijn tenminste 5 jaar ingeschreven als uroloog. De visitatoren dienen zowel poliklinische als operatieve werkzaamheden te verrichten dan wel hebben dat tot maximaal 2 jaar geleden gedaan. De visitatie heeft onder andere tot doel de kwaliteit van de door de uroloog te leveren zorg te bevorderen door middel van terugkoppeling van de resultaten van ter plaatse verricht onderzoek volgens een vastgesteld model van de Commissie Kwaliteitsvisitatie. De werkzaamheden, werkwijze en verantwoordelijkheden van de Commissie Kwaliteitsvisitatie zijn geregeld middels het Reglement Kwaliteitsvisitatie. Klik hier voor meer informatie over kwaliteitsvisitaties.

Samenstelling

M.A. Noordzij, voorzitter

J.H. Wolterbeek, secretaris

R.F.M. Bevers

I. Bleumer

D.M. Bochove - Overgaauw

L.M.S. Boevé

A. Claessen

F.J.M. Delaere

M. Dinkelman-Smit

L.C. Gerbrandy-Schreuders

P.E. Kleingeld

W.F.R.M. Koch

B.K. Kroon

M.T.M. Kummeling

P.M.J. Moonen

I.M. van Oort

R. Raaijmakers

R.A. Schipper

P.E.F. Stijns

S.J. van der Wal

B.P. Wijsman

J. Willemsen