Beroepsbelangen

Deze commissie zet zich in voor de beroepsbelangen van de urologen aangesloten bij de NVU.
De Beroeps Belangen Commissie bestaat uit tenminste 4 leden en houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de leden der vereniging in de ruimste zin van het woord, op materieel en maatschappelijk gebied, verband houdende met de uitoefening van hun beroep.

De tarieven van medisch specialisten en zeker van urologen staan sterk onder druk. Bestuur en Beroeps Belangen Commissie doen hun uiterste best om de financiële belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen en tot nu toe niet zonder succes: dankzij de juridische procedure die eerder werd gevoerd is de oorspronkelijke generieke tariefskorting omgezet in een gedifferentieerde korting. Deze is voor urologie lager dan de oorspronkelijke generieke korting zou zijn geweest.
Al deze inspanningen zijn zeer kostbaar; daarom heeft de ledenvergadering in het voorjaar van 2010 met algemene stemmen het Fonds Beroeps Belangen opgericht. Elk jaar wordt de bijdrage voor het komende jaar vastgesteld en aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

ICD-10
Op de website (zie Informatie en naslagwerken) vindt u altijd de laatst beschikbare versie van de Diagnosethesaurus.
Indien u een vraag of suggestie hebt over ICD-10 of de diagnosethesaurus kunt u een mail sturen naar l.kok@nvu.nl. Uw vraag wordt dan door een van leden van de Commissie Beroeps Belangen in behandeling genomen en u ontvangt binnen enkele werkdagen bericht.

Direct naar