Beroepsbelangen

Deze commissie zet zich in voor de beroepsbelangen van de urologen aangesloten bij de NVU.
De Beroeps Belangen Commissie bestaat uit tenminste 4 leden en houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de leden der vereniging in de ruimste zin van het woord, op materieel en maatschappelijk gebied, verband houdende met de uitoefening van hun beroep.

 

Direct naar