Project ideeën

Naast een overzicht van de lopende en afgeronde projecten, informeren wij u ook graag wat er in de pijplijn zit. Hieronder een overzicht van de projectideeën, die momenteel bekend zijn.

1 idee

Omschrijving project Beoogde startdatum Beoogd eindproduct Contactpersoon
Standaardisatie keuzehulpen ontwikkelen 2018 Urologische keuzehulpen