Afgeronde projecten

Hieronder is een overzicht te vinden van de afgeronde projecten van de afgelopen 2 jaar. Mocht u vragen hebben over projecten van daarvoor, kunt u contact opnemen met de kwaliteitsfunctionaris van het Bureau NVU.

14 projecten

Omschrijving project Afrondingsdatum Eindproduct Contactpersoon
Opzetten implantatenregistratie (CK) Dec 2017 Eerste versie van registratie Jan Blom
E-learning mannelijke LUTS Nov 2017 E-learning module John Heesakkers
E-learning urethrastricturen Nov 2017 E-learning module Ronald Nooter
Ontwikkeling van implementatie tools voor de keuzehulp BPH (SKMS) Najaar 2017 Implementatie tools Paul Kil
Ontwikkeling richtlijn urethrastricturen (SKMS) Nov 2017 Richtlijn Ronald Nooter
Herziening richtlijn mannelijke LUTS (SKMS) Nov 2017 Richtlijn John Heesakkers
Thuisarts.nl teksten ontwikkelen (FMS) Najaar 2017 Patiëntinformatie Jozette Stienen (Bureau NVU)
Doorontwikkelen richtlijnen app (CK) Aug 2017 Richtlijnen app Jozette Stienen (Bureau NVU)
Gebruik internationale richtlijnen in de Nederlandse praktijk: pilot richtlijn blaascarcinoom (SKMS) Dec 2016 Checklist
Richtlijn
Fred Witjes
Aanbevelingen laparoscopie en robotchirurgie (SKMS) Dec 2016 Boekje met aanbevelingen
(in het Engels)
Jean-Paul van Basten
Ontwikkeling Kennisagenda urologie (SKMS) Juli 2016 Kennisagenda Chris Bangma
Kwaliteits- en doelmatigheidscyclus (FMS) Sept 2016 Kwaliteitscyclus voor blaas- en prostaatcarcinoom Jozette Stienen (Bureau NVU)
Hypospadie registratie (SKMS) Dec 2015 Kwaliteitsregistratie Fred van der Toorn
Ontwikkeling keuzehulp BPH (SKMS) April 2015 Keuzehulp Paul Kil

Gerelateerde links

Lopende projecten

Projectideeën