Lid worden

Er zijn veel voordelen aan een lidmaatschap van uw beroepsvereniging, deze vindt u in het bestand: voordelen NVU-lidmaatschap in de kolom aan de rechterkant.
De NVU kent verschillende soorten verenigingsleden, die hieronder beschreven worden. Wilt u lid worden van de vereniging, dan kunt u hiernaast het betreffende inschrijfformulier downloaden en per e-mail opsturen naar: nvu@xs4all.nl

Uw FMS aansluitnummer kunt u opvragen via het emailadres: ledenbeheer@demedischspecialist.nl

Werkloze urologen kunnen m.b.t. de hoogte van de contributie contact opnemen met de penningmeester (via Bureau NVU): nvu@xs4all.nl

Downloads bij dit artikel