Congresagenda

Alle door de NVU geaccrediteerde vakinhoudelijke nascholing vindt u in de congresagenda. Tevens bevat de agenda een overzicht van door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).
Het Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABMS) is per 1 januari 2011 dus opgegaan in het ABAN.

Aanbieders zijn verplicht om binnen twee maanden na afloop van een congres de presentie in GAIA in te voeren (dit is de digitale vorm van een certificaat verstrekken).

Ga direct naar de congresagenda.

Direct naar