Kwaliteitsnormen

Een kwaliteitsnorm is een afspraak waaraan zorg moet voldoen voor behoud en bevordering van kwaliteit, eenduidigheid van zorg en inzichtelijkheid, waarop beleid en uitvoeringspraktijk kan worden getoetst. Dit kan een losstaand document zijn of onderdeel zijn van een richtlijn, leidraad of standpunt.

De Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) is in 2010 gestart met het opstellen van oncologische kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen waar de geleverde zorg aan zou moeten voldoen. Sinds 2012 worden de oncologische kwaliteitsnormen van alle medisch specialismen jaarlijks herzien en gebundeld in het normeringsrapport van SONCOS ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven.

Procedure kwaliteitsnormen

cURL error: Connection timed out after 10000 millisecondsHet ophalen van deze gegevens is mislukt. Neem contact op met de website beheerder om dit probleem op te lossen. ( - )
Aandoening Naam Jaar Opm.