Kwaliteitsregistraties

Overzicht van kwaliteitsregistraties

Oncologische kwaliteitsregistratie
De NVU-databases voor prostatectomie, cystectomie en niercelcarcinoom zijn sinds eind 2019 gesloten, wegens een te hoge registratielast en vaak onvolledige gegevens. Voor het verkrijgen van uitkomstinformatie is de samenwerking met IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) aangegaan.

Samenwerking IKNL
In de studies ProZIB (prostaatkanker) en BlaZIB (blaaskanker), opgezet door IKNL in samenwerking met vertegenwoordigers van de diverse betrokken beroepsverenigingen (waaronder de NVU) en de patiëntvereniging, is onderzocht welke items nodig zijn om de kwaliteit van zorg te kunnen monitoren. De noodzakelijke items hiervoor zijn onderdeel van de NKR. Net zoals in de NVU-databases betreft het hier alleen de ingreep en niet het de gehele behandeling.

Terugkoppeling van gegevens
Eén keer per jaar, in mei, geeft IKNL de afgesproken geanonimiseerde data door aan de NVU in de vorm van een rapportage. Hiervoor dient ieder ziekenhuis toestemming te verlenen. De landelijke uitkomstinformatie biedt de mogelijkheid om samen te leren, om het podium te bieden aan best practices en om praktijkvariatie en knelpunten in het zorgproces te achterhalen en te verbeteren.

Kwaliteitsregistratie voor urologische implantaten
Begin 2021 is de kwaliteitsregistratie voor urologische implantaten landelijk uitgerold. Aan de leden is gevraagd de male sling, erectieprothesen en TVT's te registreren. Voor het behouden van de vergoeding uit het verzekerde pakket is de registratie van de male sling en erectieprothese verplicht; de registratie van de TVT's is vrijwillig.

PNL Kwaliteitsregistratie
De PNL kwaliteitsregistratie is geïnitieerd door de werkgroep endo-urologie (SWEN/SENN). De registratie is begin 2021 landelijk uitgerold.