Kwaliteitsvisitatie

De kwaliteitsvisitatie heeft onder andere tot doel de kwaliteit van de door de uroloog te leveren zorg te bevorderen door middel van terugkoppeling van de resultaten van ter plaatse verricht onderzoek volgens een vastgesteld reglement van de Commissie Kwaliteitsvisitatie.

De adviescommissie kwaliteitsvisitatie nieuwe stijl heeft in 2011 een start gemaakt met het vernieuwen van de visitatiemethodiek. Onder het kopje 'downloads' aan de rechterkant van deze pagina vindt u informatie over de nieuwe visitatiemethodiek en de kosten van de visitatie. Deze informatie is alleen te zien als u ingelogd bent.

Vanaf 1 januari 2014 is gestart met de visitatie nieuwe stijl.

Bij deze nieuwe visitatiemethodiek wordt gebruik gemaakt van het digitaal ondersteuningssysteem ADAS. Website: http://www.adas-net.nl/.
Heeft u opmerkingen of vragen over de visitatiemethodiek dan kunt u die sturen naar  Renate Brouwer of Jessica van Kuijk, bureau NVU.

Met behulp van de Quick Scan kunt u op systematische wijze de sterke en zwakke kanten van het vakgroepfunctioneren in kaart brengen. Wilt u tussentijds de Quick Scan met uw vakgroep invullen dan kunt u eveneens contact opnemen met Renate Brouwer of Jessica van Kuijk.