Lopende projecten

Binnen de NVU lopen een heel aantal (kwaliteits)projecten, o.a. via SKMS en binnen de werkgroepen. Hieronder is een overzicht gemaakt van alle lopende projecten.

NVU richtlijnen in herziening Initiatiefnemer Gemandateerde urologen
Modulair onderhoud Richtlijn Prostaatcarcinoom NVU Jeroen van Moorselaar (Vz), Inge van Oort, Rik Somford
Modulair onderhoud Richtlijn Niercelcarcinoom NVU Axel Bex (Vz), Rob Bevers, Hans Langenhuijsen
Herziening Richtlijn Hematurie NVU Marina Hovius (Vz), Paul Veenboer, Laura Mertens, Bart Schrier
Ontwikkeling module Follow-up beleid bij de Richtlijn Testiscarcinoom NVU Bart Wijsman
Herziene richtlijn Urine-incontinentie voor de 2e en 3e lijnszorg NVU Michael van Balken (Vz), Bart Witte, Martijn Smits
Herziening richtlijn nierstenen NVU Frank d'Ancona (Vz), Stijn Roemeling, Barbara Schout, Diederick Duijvesz
Kwaliteitsprojecten NVU
Ontwikkeling van PROMs voor patiënten met blaaskanker NVU Jorg Oddens (Vz), Toine van der Heijden, Joost Boormans, Annemarie Leliveld
Ontwikkeling itemlijst en gestructureerde verslaglegging zorgpad prostaatkanker NVU Rik Somford (Vz), Jeroen van Moorselaar, Inge van Oort, Daan Reesink
Uitkomstinformatie na een radicale prostatectomie (VEKTIS-studie, CONDOR) NVU Rik Somford, Diederik Baas
Pilot ter optimalisatie van de niertumorregistratie NVU Patricia Zondervan (Vz), Deirdre Bochove, Flip Jansen
Tool voor gezamenlijke besluitvorming in de preoperatieve setting bij prostaatkanker NVU Jean-Paul van Basten, Harm van Melick, Timo Soeterik
Ontwikkeling keuzehulp erectiele dysfunctie NVU Kathleen d’Hauwers, Jack Beck
Pilot gezamenlijke ontwikkeling modules voor richtlijn prostaatcarcinoom EAU-NVU NVU Jeroen van Moorselaar (Vz), Inge van Oort, Rik Somford, Peter-Paul Willemse
Projecten andere WV-en
Ontwikkeling kennisspel richtlijnen MDL Lisette 't Hoen, Koen Lentjes
Doorontwikkeling Quickscan NVNG Pascal Stijns
Richtlijn Seksuele Gezondheid Prostaatcarcinoom NVVS Henk Elsevier
Cluster benigne gyneacologie NVOG Brunolf Lagerveld
Cluster traumatologie NVVH Bertil Blok
Verstandige keuzes behandeling van pijn met opioïden NVA Josien Wolterbeek
Actualisatie gynaecologische modules bij richtlijnen NVOG Frank Martens, Evert Koldewijn
Werkgroep Acute Zorg SEH/FMS Bart van Bezooijen
Bekwaamheidseisen beperkte cosmetische genitale chirurgie FMS/ZiNL Boaz Meijer
Implementatie toekomstvisie en doorontwikkeling evalueren vakgroepfunctioneren NVNG Pascal Stijns
FMS
Algemene Vergadering FMS Bart van Bezooijen
Raad Kwaliteit FMS Jorg Oddens, Ilse van den Berg
Raad Wetenschap & Innovatie FMS Chris Bangma, Harm van Melick
Raad Beroepsbelangen FMS Paula Moonen
Raad Opleiding FMS Leatitia de Kort
SONCOS SONCOS/FMS Igle Jan de Jong, Rik Somford
Adviescommissie kwaliteitsvisitaties FMS Arjen Noordzij
Indicatorgids prostaatcarcinoom ZiNL/NVU Jeroen van Moorselaar, Martijn Busstra
Indicatorgids blaascarcinoom ZiNL/NVU Annemarie Leliveld, Jorg Oddens
Indicatorgids stressincontinentie vrouw ZiNL/NVOG Bertil Blok, Wout Scheepens
Programma Uitkomstgerichte Zorg - prostaatkanker FMS Roderick van den Bergh
Programma Uitkomstgerichte Zorg - nierkanker FMS Anne Lont