Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is opgericht op 14 maart 1908.

De NVU is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in de urologie. De vereniging heeft dan ook als doel de bevordering van de urologie en de belangenbehartiging van de leden. De NVU telt momenteel ruim 750 leden.

Bureau Nederlandse Vereniging voor Urologie
Postbus 20078
3502 LB UTRECHT
Telefoon: 030 899 3021
nvu@xs4all.nl

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200
3528 BL UTRECHT

De NVU kan geen individueel medisch advies geven aan patiënten. Geadviseerd wordt om in dat geval contact op te nemen met de huisarts of de behandelend uroloog. Of kijk op onze patiëntenwebsite: www.allesoverurologie.nl