UOI

Op 8 februari 2002 is de stichting Urologisch Opleidings Instituut (UOI) door de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) opgericht. Het UOI is primair uitvoerend en een niet beleidsbepalend orgaan binnen de NVU. Doel van het UOI is om met name door de Commissie Cursorisch Onderwijs (CCO), de Wetenschappelijke Commissie (WC) of één van de  NVU werkgroepen geïnitieerde opleidings- en nascholingsactiviteiten te faciliteren. Dit betekent dat het UOI onder andere zorg draagt voor de gehele logistieke organisatie van deze activiteiten.

Alle activiteiten van het UOI zijn of worden geaccrediteerd door de Wetenschappelijke Commissie van de NVU en zijn derhalve zeer geschikt in het kader van de herregistratie als uroloog.

Voor uitgebreide informatie over de bijeenkomsten en inschrijvingen kunt u terecht op de UOI cursuswijzer.

 

Doelstelling Stichting Urologisch Opleidings Instituut (UOI)

  • De bewaking van kwaliteit binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
  • Het verzorgen en doen verzorgen van opleidingen binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie, zowel scholing -, bij- als nascholing van urologen.
  • De communicatie binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie met andere disciplines en instanties in het kader van kwaliteit.
  • Het verzorgen van accreditering van scholingsactiviteiten ten behoeve van urologen (in opleiding).
  • Het doen van jaarlijkse donaties aan de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

naar boven


Samenstelling Bestuur UOI

Dr. E.L. Koldewijn, voorzitter
Prof.dr. L.M.O. de Kort
Dr. J.A. Nieuwenhuijzen

naar boven


Bureau UOI

Postbus 20078
3502 LB UTRECHT

Lucie Kok (l.kok@nvu.nl)
Tel. 030 899 3015

Kamer van Koophandel nummer: 17154000
BTW nummer 812435246

naar boven


Links

 

Direct naar