Info decentrale sollicitatieprocedure 2018

Decentrale sollicitatieprocedure 2018

Sollicitaties voor een opleidingsplek Urologie worden digitaal via de website van de NVU gericht aan het Concilium Urologicum.
U kunt hiervoor op de site terecht (klik hier) .

Uw sollicitatie dient te bestaan uit een motivatiebrief, een Curriculum Vitae, een kopie van uw bul en maximaal drie referenties.
Tevens dient u aan te geven in welke opleidingsregio(‘s) u wenst te solliciteren en welke cluster uw voorkeur heeft. Het staat u vrij in meerdere OOR’s te solliciteren.
Het bureau van de NVU zal zorgdragen voor het doorsturen van uw gegevens aan de door u gewenste OOR ‘s. U ontvangt bericht van ontvangst en bericht van doorzenden van het bureau van de NVU.

Uw sollicitatie dient voor 1 juni 2018 digitaal bij het bureau van de NVU te zijn ontvangen.

U dient zelf nog een korte mail te sturen aan de cluster(s) waar u wilt solliciteren, de mail adressen komen t.z.t. op de NVU-website te staan. Deadline hiervoor is 15 juni 2018.

De decentrale selectieprocedure vindt plaats in de maand september. De exacte datum van de gesprekken per OOR treft u t.z.t. aan de op de site van de NVU. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen kan per OOR verschillen. Per OOR kunnen er kleine verschillen in de procedure zijn, u kunt hierover worden geïnformeerd door de Academisch opleider. Tijdens de decentrale selectie zult u gesprekken voeren met (een delegatie van) de opleiders uit de OOR. De academische opleider is contactpersoon en aanspreekpunt per OOR voor de procedure.
De academische opleider zal u uiterlijk 1 augustus laten weten of u al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek. Voor een eventuele toelichting hierop kunt u met hem of haar contact opnemen, het bureau van de NVU heeft hier geen invloed op. Maximaal één week na de gesprekken zult u over het resultaat van uw sollicitatiegesprek worden geïnformeerd. Voor feedback over de uitkomst kunt u zich wenden tot de academische opleider van de OOR. U kunt maximaal drie maal deelnemen aan de procedure, dit hoeft niet aansluitend te zijn.


Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
Er is geen download aanwezig bij dit nieuwsbericht