SKMS projectideeën

Oproep tot het indienen van SKMS-projectideeën

Via deze weg verzoeken wij alle leden om voor 30 juni 2021 projectideeën aan te dragen voor het SKMS-budget 2021. Budget kan worden aangevraagd t.b.v. het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten.

Pijlers SKMS:
Pijler 1: Realiseren (en onderhouden) van geïntegreerd kwaliteitsbeleid voor aandoeningen en processen.
Denk aan richtlijnontwikkeling, (door)ontwikkeling van kwaliteitsvisitaties, kwaliteitsregistraties, maar ook het opstellen van keuzehulpen, patiënteninformatie en het kwaliteitsbeleid voor de langere termijn.

Pijler 2: is gebaseerd op de inhoudelijke onderwerpen die centraal staan in het HLA Medisch Specialistische Zorg (2019-2022).
Vier thema’s worden onderscheiden: Juiste zorg op de juiste plek, Samen Beslissen, Value Based Health Care /Uitkomsten en Vermindering administratieve lasten.

Pijler 3: Innovatie van de kwaliteitscyclus.
Ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsinstrument of doorontwikkelen van bestaand kwaliteitsinstrument. Innovatieve projecten kennen generiek te gebruiken resultaten.

Projectideeën of vragen? Neem contact op met Cathelijn de Vries (c.devries@nvu.nl).

[Cathelijn de Vries 16-06-2021 14:47 (GMT +01:00)> Goedgekeurd
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
Er is geen download aanwezig bij dit nieuwsbericht