Disclaimer

  • Bij de samenstelling van de informatie voor deze website wordt grote zorgvuldigheid betracht. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de redactie van website wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) de geleverde informatie van de hand. De informatie op deze website is niet bedoeld voor kinderen.
  • Alle informatie op deze website is eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Urologie. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, digitaal te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
  • Alle gegevens die door de Nederlandse Vereniging voor Urologie worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan de Nederlandse Vereniging voor Urologie geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
  • De Nederlandse Vereniging voor Urologie heeft met medewerking van (externe) deskundigen de patiënteninformatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Deze brochures betreffen een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie in uw ziekenhuis. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u (nvu@xs4all.nl).