Bestuur Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

Samenstelling

B.P.J. van Bezooijen, voorzitter
A.M. Leliveld, secretaris
M.R. van Balken, penningmeester
L.M.O. de Kort, voorzitter concilium urologicum
C.H. Bangma, voorzitter convent van hoogleraren en wetenschappers
G.M.A. Beckers, voorzitter beroeps belangen commissie
L. de Vries, aios
I.R. van den Berg, voorzitter commissie kwaliteit