Beroeps Belangen Commissie

Deze commissie zet zich in voor de beroepsbelangen van de urologen aangesloten bij de NVU.

De Beroeps Belangen Commissie houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in de ruimste zin van het woord, op materieel en maatschappelijk gebied, verband houdende met de uitoefening van hun beroep. Ten behoeve van de BBC kunnen werkgroepen worden ingesteld, die door de BBC kunnen worden gemandateerd een gedeelte van haar taken uit te voeren; de leden van deze werkgroepen kunnen tevens lid zijn van de BBC.

Samenstelling

H. Kemmer, voorzitter

A.J. Breeuwsma

B. van der Heij

G.W.B. Janssen

J.W. Mazel

S.E.A.G. Grootscholten, aios

R.A. Korthorst, adviseur