Commissie Cursorisch Onderwijs

Commissie Cursorisch Onderwijs De Commissie Cursorisch Onderwijs bestaat uit tenminste 4 leden, waaronder 1 lid van de wetenschappelijke commissie en 1 AIOS. Hun zittingsduur is 4 jaar en zij zijn eenmaal herkiesbaar. De taakstelling van deze commissie is de organisatie van theoretische cursussen voor AIOS en de daaraan verbonden toetsing. Voor meer informatie over het Theoretisch Onderwijs, klik hier

Samenstelling

J.A. Nieuwenhuijzen, voorzitter

H.P. Beerlage

B.H.J. Doornweerd

S.M. Haensel

A.G. van der Heijden

L.M.O. de Kort

J.G.H. van Roermund

J.I.M. van Uhm

R.R. Kikkert, aios