Commissie Externe Betrekkingen

De Commissie Externe Betrekkingen bestaat uit tenminste 4 leden. Minimaal één lid van de Commissie Externe Betrekkingen heeft tevens zitting in het Bestuur van de NVU. Hun zittingsduur is 4 jaar en zij zijn eenmaal herkiesbaar. De commissie geeft invulling en uitvoering aan het marketing en communicatiebeleid van de vereniging. De Commissie Externe Betrekkingen heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd het Bestuur van de NVU te adviseren over alle zaken verband houdend met communicatie, publiciteit, marketing en public affairs. Hiernaast zal de Commissie Externe Betrekkingen zich bezighouden met het continu bewaken en verbeteren van het imago van zowel de urologen als de urologie. De commissie ontwikkelt desgewenst standpunten en draagt deze uit naar aanleiding van actuele urologische vraagstellingen ingebracht door het Bestuur, de leden of vanuit andere disciplines.

Samenstelling

C.P.A.M. Berger, voorzitter

J.S. de Beij

B.P.J. van Bezooijen

J.M. Lammers

P.F.A. Mulders

P.M. Willemse

K. Zaccai