Commissie Communicatie en Media

De Commissie Externe Betrekkingen werd in de Algemene Vergadering van 21 mei 2021 hernoemd naar de Commissie Communicatie en Media, een naam die de commissie meer eer aan doet. Deze commissie bestaat uit tenminste vier leden. Minimaal één lid van Commissie Communicatie en Media heeft tevens zitting in het Bestuur van de NVU. Hun zittingsduur is 4 jaar en zij zijn eenmaal herkiesbaar. De commissie geeft invulling en uitvoering aan het marketing en communicatiebeleid van de vereniging. De Commissie Communicatie en Media heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd het Bestuur van de NVU te adviseren over alle zaken verband houdend met communicatie, publiciteit, marketing en public affairs. Hiernaast zal de Commissie Communicatie en Media zich bezighouden met het continu bewaken en verbeteren van het imago van zowel de urologen als de urologie. De commissie ontwikkelt desgewenst standpunten en draagt deze uit naar aanleiding van actuele urologische vraagstellingen ingebracht door het Bestuur, de leden of vanuit andere disciplines.

Samenstelling

K. Zaccai, voorzitter

B.P.J. van Bezooijen

H.W. Elzevier

G.F. van Ek, aios

C.P.A.M. Berger, adviseur