Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit houdt zich bezig met vraagstukken betreffende kwalitatieve aspecten van urologisch handelen. Een van de hoofdpunten betreft het ontwikkelen van richtlijnen ten behoeve van urologische praktijkvoering. Tevens wordt patientenvoorlichtingsmateriaal ontwikkeld, getoetst aan de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) criteria en aan de leden ter beschikking gesteld. In samenwerking met de commissie automatisering wordt de urologische complicatieregistratie ontwikkeld. Binnen de commissie worden standpunten ontwikkeld naar aanleiding van actuele urologische vraagstellingen ingebracht door de leden, het bestuur of vanuit andere disciplines. Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitsbeleid van de NVU.

Samenstelling

J.R. Oddens, voorzitter

P.M. Willemse, vice-voorzitter

O.E. Arguedas Flores

K.W.M. D' Hauwers

M.C.H. Hekman

M.T.M. Kummeling

F.M.J. Martens, namens wefuru