Commissie van Beroep

Het bestuur stelt de Commissie van Beroep in en benoemt tenminste 3 leden, waaronder een hoogleraar, een opleider urologie en een niet-opleider. De leden zijn tenminste 5 jaar lid van de NVU. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De zittingsduur bedraagt 4 jaar, herbenoeming is mogelijk voor 4 jaar. Op initiatief van de Commissie van Beroep kan een deskundige worden uitgenodigd voor mede-beoordeling van het onderhavige beroep.

Samenstelling

H.P. Beerlage

S.M. Haensel

E.L. Koldewijn