Concilium Urologicum

Het Concilium Urologicum houdt zich bezig met alle zaken de opleiding betreffende. Binnen het Concilium Urologicum functioneren drie commissies; de leden van deze commissies zijn uit hoofde van hun functie lid van het Concilium Urologicum. Minimaal twee maal per jaar komt het Concilium bijeen, waarbij de drie commissies rapporteren.
De drie commissies die binnen het Concilium functioneren zijn:
• Plenaire Visitatie Commissie Urologie (PVCU)
• Toelatings Commissie Urologie
• Commissie Cursorisch Onderwijs
Ook kunnen er tijdelijke commissies/werkgroepen ingesteld worden door het Conilium, bijvoorbeeld om een onderwerp dieper uit te lichten. Op dit ogenblik is dat de Commissie Skillslabs.
In het Concilium Urologicum nemen alle opleiders plaats en daarnaast 2 niet-opleiders en 2 vertegenwoordigers van de Jonge Urologen Commissie. De opleiders kunnen worden vertegenwoordigd door de plaatsvervangend opleiders. De 2 niet-opleiders worden benoemd door de vergadering, op voordracht van het bestuur en het Concilium Urologicum.
Hun zittingsduur is 4 jaar; zij zijn eenmaal herkiesbaar.
Het Concilium kent een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris/penningmeester. Hun zittingsduur is 4 jaar; zij zijn eenmaal herkiesbaar. De voorzitter van het Concilium zal op uitnodiging van het bestuur bestuursvergaderingen bijwonen.
Voor meer informatie over opleiding klik hier.

Samenstelling

L.M.O. de Kort, voorzitter

J.A. Nieuwenhuijzen, vice-voorzitter

-

M.R. van Balken

B.P.J. van Bezooijen

M.B. Busstra

H.E. Dijkema

Y.D. Dubbelman

H.W. Elzevier

S.M. Haensel

E.L. Koldewijn

B.B.M. Kortmann

B.W. Lagerveld

J.A.P. Leijte

H.H.E. van Melick

M.A. Noordzij

B.W.G. van Rhijn

S. Roemeling

J.G.H. van Roermund

J.H. van Roijen

H. Roshani

W.A. Scheepens

B.P. Schrier

D.M. Somford

M.G. Steffens

S.P. Stomps

J. Verlind

P. de Vries

H.S. Wiarda

M.J. van der Doelen, aios

M.M. Nijenhuis, aios