Jonge Urologen Commissie

De Jonge Urologen Commissie beoogt de belangenbehartiging van de artsen in opleiding zowel binnen de NVU als daarbuiten. Als zodanig heeft tenminste een lid zitting in het Concilium Urologicum en is een lid toehoorder bij de vergaderingen van het bestuur van de NVU. Voorts is steeds een arts in opleiding afgevaardigde naar de Landelijke Vereniging van Artsen in Opleiding tot Specialist en de European Society of Residents in Urology (ESRU). Per opleidingscluster is steeds 1 arts in opleiding afgevaardigd lid binnen de commissie. Voor meer informatie: klik hier.

Samenstelling

M.J. van der Doelen, voorzitter

B.P.S.I. Belderbos

R.R. Kikkert

M.L. Korbee

S.L. Mekke

S.L. Mekke

B.M. Melsert

A.E. van der West