Plenaire Visitatie Commissie Urologie

De taak van de Plenaire Visitatie Commissie Urologie is de kwaliteitsbewaking van de opleiding en uit dien hoofde belast met de uitvoering van opleidingsvisitaties, een en ander volgens de besluiten vastgesteld door het CGS.

De PVCU bestaat uit minimaal zes (6) leden, waaronder een lid van het Concilium Urologicum, ten minste één (1) niet-opleider en ten minste twee (2) artsen in opleiding tot uroloog.
Een lid van de Plenaire Visitatie Commissie Urologie vertegenwoordigt de vereniging als afgevaardigde in de RGS en het CGS.

De leden van de Plenaire Visitatie Commissie Urologie worden - in afwijking van het bepaalde in artikel 19 lid 5 van de statuten - op voordracht van het Concilium Urologicum benoemd door de RGS en zijn rapportage verschuldigd aan de RGS.

Samenstelling

P.F.A. Mulders, voorzitter

J.H. van Roijen, secretaris

B.P.J. van Bezooijen

B.W.G. van Rhijn

J.G.H. van Roermund

P.C.M.S. Verhagen

B.P.S.I. Belderbos, aios

J. Bosschieter, aios

J.M. Nijman, adviseur