Stichting Werkgroep Endo-urologie

De Stichting Werkgroep Endo-Urologie Nederland (SWEN) is de werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Urologie die staat voor de kwaliteit van de endo-urologische zorg binnen Nederland. De SWEN houdt zich voornamelijk bezig met activiteiten op het gebied van robotchirurgie, laparoscopie en endourologie. De SWEN vergadert 6 x per jaar met als doel om de kwaliteit binnen de robotchirurgie, laparoscopie en endourologie te bewaken en te verbeteren, middels het ontwikkelen van opleiding, het organiseren van cursussen, het stimuleren van wetenschap en het signaleren en toepassen van innovaties. Tevens draagt de SWEN bij aan de ontwikkeling van standpunten en richtlijnen binnen de NVU.

Een onderdeel van de SWEN is het Steen Expertise Netwerk Nederland (SENN).
Doel van de SENN is om samenwerking tussen urologen te bewerkstelligen en draagvlak creëren op het gebied van urolithiasis teneinde de kwaliteit van zorg rondom steenpatiënten te verbeteren.
Verder is de SENN betrokken bij het organiseren van cursussen, structureren van wetenschap en het initiëren van dataregistratie met betrekking tot urolithiasis.
Uiteindelijk doel is een kwantitatieve dataregistratie Steenchirurgie en een kwalitatieve dataregistratie. Doel voor de toekomst is het bijhouden van PROMS/PREMS.

Van de 74 ziekenhuizen is één uroloog afgevaardigd binnen de SENN

Een keer per jaar wordt een SENN meeting georganiseerd

SENN groeps app / Siilo: is gemaakt om snel en kort contact met elkaar te maken m.b.t. informatieuitwisseling over stenen. Dit kan oa zijn over: materialen, verwijzing naar ander ziekenhuis en casusuïstiek

De SENN hanteert de volgende definities:
1) Positie van de steen: proximaal of distaal met de vaatoverkruising als anatomische grens. Hiermee vervalt de miduretersteen!
2) Steenstatus: gaarne standaard de steenstatus noteren in het ok verslag en bij voorkeur ook in postoperatieve beeldvorming beschrijving van grootte van eventuele restfragmenten.

Samenstelling

J.P.A. van Basten, voorzitter / db

B.M.A. Schout, secretaris / db

M.W. van de Kamp, penningmeester

F.C.H. d' Ancona

H.P. Beerlage

R.F.M. Bevers

W.M. Brinkman

D. Duijvesz

L.A. Groen

B. van der Heij

A.J.M. Hendrikx

G.M. Kamphuis

H. Kemmer

B.C. Knipscheer, vz. subgroep laparoscopie

M.D.H. Kortleve

B.W. Lagerveld

J.B.W. Rietbergen

W.A. Scheepens

G.A.H.J. Smits, vz. subgroep robotica

S.P. Stomps

I.M. Tjiam

A.H. de Vries

S. Weltings

M.J. Wijffelman

Y. Zhu

P.J. Zondervan