Wetenschappelijke Commissie

De Wetenschappelijke Commissie houdt zich bezig met de organisatie van de inhoud van het wetenschappelijk deel van de voor- en najaarsvergadering. Denk aan het selecteren van de abstracts, het onderzoeksplatform en lezingen. Als zodanig is zij vertegenwoordigd in het organiserend comité van betreffende vergadering. Het wetenschappelijk programma behoeft de goedkeuring van het Bestuur. De commissie draagt zorg voor een goede afstemming met de activiteiten van de Commissie Cursorisch Onderwijs en het UOI. De Wetenschappelijke Commissie legt jaarlijks een voorstel betreffende voorgenomen activiteiten voor aan het Bestuur van de vereniging. Deze activiteiten worden uitgevoerd in nauw overleg met of door het UOI. De Wetenschappelijke Commissie streeft naar vertegenwoordiging van zo veel mogelijk opleidingsclusters in de commissie, daarbij rekening houdend met een evenwichtige verdeling van universitaire en niet-universitaire leden. Ook een lid werkzaam in een niet-opleidingsziekenhuis wordt aangezocht om toe te treden tot de commissie. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen van de urologie. De zittingsduur van de leden is 4 jaar en zij zijn eenmaal herkiesbaar.

Samenstelling

A.G. van der Heijden, voorzitter

R.C.N. van den Bergh

R.F.M. Bevers

B.F.M. Blok

H.M.K. van Breda

B.M.A. Schout

R.P.J. Schroeder

A.N. Vis

L.P.W. Witte