Commissie OntRegel De Zorg (tijdelijke commissie)

Naar aanleiding van het initiatief van de Huisartsen ‘Het Roer Moet Om’, de VVAA ‘OntRegel De Zorg’ en de FMS ‘Laat dokters dokteren’ heeft de NVU een Commissie OntRegel De Zorg ‘CORDZ’ in het leven geroepen. Gemiddeld is een zorgverlener per werkweek 40% kwijt aan administratie, blijkt uit onderzoek van denktank (ont)regel de Zorg. Administratieve taken gaan ten koste van tijd voor de patiënt.

Dit zijn onze doelen:
- Alle overbodige zaken uit NVU verbannen
- Regeldruk en registratielast voor urologen verlagen

Dit is ons middel:
• Trechter van verdunning toepassen
• Kritisch kijken naar regels, indicatoren, richtlijnen, databases, etc.
• Aan commissies suggesties doen voor optimalisatie en efficiëntie

Activiteiten:
- Elke 3 maanden vergadering met commissie
- Eenmaal per jaar presentatie op NVU vergadering
- Eenmaal per jaar nieuwsbrief

Zelf doen!
Ook zin gekregen om te schrappen en te verbeteren? Suggesties voor ons? Werp een blik op: www.ordz.nl (VVAA) en www.laatdoktersdokteren.nl (FMS). Mail individuele, lokale en landelijke problemen en/of oplossingen aan: l.winter@nvu.nl gericht aan Eelco Collette van CORDZ

Samenstelling

E.R.P. Collette, voorzitter

I.R. van den Berg

B.P.J. van Bezooijen

P. Dik

A.W.T.M. Roelofs

M. Smeenge, aios

J.L. van Van Andel, aios