Commissie DURO

Eind 2020 heeft het bestuur van de NVU aan de bouwcommissie DURO de opdracht gegeven om het onderzoeksnetwerk van de NVU vorm te geven. DURO staat voor Dutch Urologic Research Organization. De bouwcommissie is in het najaar van 2022 overgegaan in een permanente commissie van de NVU. De Commissie DURO kijkt naar de behoefte van leden voor hulp bij het opzetten en uitvoeren van urologisch onderzoek en spreekt met andere verenigingen over hoe zij de inrichting van hun eigen onderzoeksnetwerken vorm hebben gegeven. Steeds staat daarbij centraal het uitgangspunt van nationaal onderzoek: hoe verbeteren we de zorg, welke kennishiaten prioriteren we en hoe gieten we dat in een vorm waarin alle urologen kunnen participeren. De NVU kennisagenda is leidend voor de activiteiten van de Commissie DURO.

Samenstelling

C.H. Bangma, voorzitter

S.C. van Beek

D.A.W. Janssen

B.M.A. Schout

L.P.W. Witte

L.S. Mertens, adviseur