Ipsen oncologische urologie prijs

Ipsen oncologische urologie prijs

Op initiatief van het farmaceutische bedrijf Ipsen wordt tijdens de Najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie op 7 november 2014 te Nieuwegein voor de eerste keer de Ipsen oncologische urologie prijs voor innovatieve patiëntenzorg binnen de oncologische urologie uitgereikt. De Ipsen oncologische urologie prijs is een prijs die wordt uitgereikt aan de indiener(s) van het beste voorstel voor een innovatie binnen de oncologische urologie om de patiëntenzorg meetbaar te verbeteren. De prijs is niet bestemd voor basaal wetenschappelijk onderzoek, tenzij dat wetenschappelijk onderzoek een deel vormt van het initiatief voor patiëntenzorgverbetering. De prijswinnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro exclusief BTW. Dit bedrag dient op een doelmatige wijze te worden besteed om het innovatievoorstel op te starten en te implementeren.

De indiener dient lid te zijn van de NVU.

Ipsen en de NVU nodigen de leden van de NVU uit een projectvoorstel in te dienen voor 1 juni 2014 door het inschrijfformulier voor ronde 1 in te vullen en per e-mail op te sturen naar: l.winter@nvu.nl. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving.

Documenten:
- reglement
- beoordelingscriteria
- inschrijfformulieren
voor ronde 1
voor ronde 2

Jury:
- B.P. Wijsman (Bestuur NVU)
- J.R. Oddens (Commissie Kwaliteit)
- R.J.A. van Moorselaar (Convent van Hoogleraren)
- Mw. I.M. van Oort (Werkgroep Oncologische Urologie)
- Mw. A. Bögels (NFK)

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Bureau NVU via l.winter@nvu.nl of telefoonnummer 030 2823811.