Blaasspoelingen

Blaasspoelingen

Als NVU hebben wij van diverse leden vernomen, dat er leveringsproblemen zijn en BCG-Medac noch BCG-Oncotice momenteel verkrijgbaar zijn. Volgende week donderdag volgt verdere informatie vanuit de leverancier. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u informeren.
U wordt verzocht uw patiënten te informeren.
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
Er is geen download aanwezig bij dit nieuwsbericht