BCG tekort

BCG tekort

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft vastgesteld dat er een geneesmiddeltekort is voor BCG in Nederland en verleent daaruit voortkomend toestemming voor importeren van BCG vanuit andere Europese markten dan bedoeld voor de Nederlandse markt.
Het is echter niet zo dat het BCG tekort een puur Nederlandse aangelegenheid is: er is een wereldwijd tekort.
Het besluit is toch opgesteld om incidentele situaties waarbij BCG kan worden besteld in het buitenland te faciliteren.

Het blijft evenwel van belang behoedzaam om te gaan met de beschikbare BCG en zo mogelijk uit te wijken naar alternatieven, zoals eerder gecommuniceerd.
Zie ook de bijlage.

Met vriendelijke groeten,
Jorg Oddens
Voorzitter subgroep blaaskanker, Werkgroep Oncologische Urologie.
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
Besluit 3.17a tijdelijk tekort BCG blaasspoeling v1.0.pdf 11-11-2020