BCG blaasinstillaties en corona vaccinatie

Naar aanleiding van vragen t.a.v. het corona vaccin en BCG als adjuvante behandeling voor patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker heeft de Commissie Kwaliteit i.s.m. de subgroep blaaskanker van de WOU advies ingewonnen bij infectielogen met speciale belangstelling voor vaccinaties en BCG. Er is een drietal uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan 2 scenario’s zijn uitgewerkt. NB: Er is geen wetenschappelijke basis voor een eenduidig beleid. Dit advies heeft dan ook niet de status van een leidraad of richtlijn. Geadviseerd wordt om met de patiënt de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden af te wegen.
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
BCG Blaasinstillaties en coronavaccinatie 03032021.pdf 22-02-2021