Abstractformulier Najaar 2022

Abstractformulier Najaar 2022

De NVU Najaarsvergadering 2022 zal plaatsvinden op 4 november 2022

Het abstractformulier kunt u hieronder downloaden.

De deadline voor het indienen van de abstracts is respectievelijk 4 en 14 september 2022