Disclosure sheet

Op grond van de regels inzake geneesmiddelenreclame dient een arts of onderzoeker die optreedt als spreker tijdens een nascholingsbijeenkomst, transparant te zijn over zijn/haar belangen met de industrie.
De IGZ heeft aangekondigd actief te zullen toezien op de bekendmaking van banden tussen sprekers en de industrie. Om artsen en onderzoekers, die spreken tijdens een nascholing te helpen bij de naleving van de verplichting om banden transparant te maken, hebben de KNMG en de CGR dit format voor een disclosure sheet ontwikkeld en afgestemd met de IGZ.

Het format sluit aan bij bestaande verplichtingen inzake het openbaren van (financiële) banden met de industrie, zoals de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNAW/KNMG, de Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties van de CGR en de openbaarmaking van klinische studies in het Nederlandse trial register.
Sprekers worden voortaan geacht het disclosure sheet te tonen, voordat zij aan de inhoudelijke presentatie beginnen.
Vanaf 1 januari 2014 gaat er door IGZ actief gecontroleerd worden op het gebruik van deze slide.

Indien u spreker bent op een (geaccrediteerde) UOI- of NVU bijeenkomst verzoeken wij u van het NVU/UOI-format, voorzien van de disclosure sheet, gebruik te maken. Zowel de pdf met toelichting als de Powerpointversie worden op de NVU website geplaatst (www.nvu.nl/opleidingennascholing)

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Bureau NVU (nvu@xs4all.nl)
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
Er is geen download aanwezig bij dit nieuwsbericht