In Memoriam: drs. Louis M.H. Schreinemachers

In Memoriam: drs. Louis M.H. Schreinemachers

Afgelopen vrijdag 5 juni 2015 overleed na een kort ziekbed onze collega rustend uroloog drs. Louis M.H. Schreinemachers.
Louis studeerde geneeskunde in Amsterdam en volgde zijn opleiding tot chirurg in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. Aldaar kwam hij in contact met Prof. Moonen die hem overhaalde om uroloog te worden. In 1973 werd hij na Moonen en Janknegt als derde uroloog in ’s-Hertogenbosch aangesteld.
Hoewel Louis de urologie in de breedste zin des woords uitoefende was toch de endourologie zijn grote liefde. Hij had een goede neus voor innovaties en was bijvoorbeeld een van de eersten in Nederland die begin 90-er jaren van de vorige eeuw begon met de laser prostatectomie bij de behandeling van BPH. Hierover organiseerde hij in 1995 een prachtig congres met live chirurgie.
Zijn zorg en toewijding voor de aan hem toevertrouwde en geopereerde patiënt was grenzeloos en zeker niet aan tijd gebonden. Elke avond nog even bij iedereen langslopen voor hij naar huis ging en ook in de weekenden dat hij geen dienst had werden “zijn” patiënten altijd bezocht. Zelfs nu nog, bijna 15 jaar nadat hij om gezondheidsredenen en zeer tegen zijn zin gedwongen was te stoppen met werken, krijg ik nog vrijwel wekelijks vragen van zijn oud-patiënten hoe het met hem gaat.
Gedurende een periode van 10 jaar was hij opleider in ’s-Hertogenbosch en vele assistenten werden door hem opgeleid. In die tijd was er het systeem met dubbele OK’s, dat wil zeggen de assistent stond op een OK zelfstandig te opereren en Louis op de OK ernaast met zijn eigen (meestal endourologisch) programma. Bij problemen liep hij even over om je een paar tips te geven en vooral bemoedigend toe te spreken waarna hij weer naar de zaal ernaast vertrok om zijn eigen ingreep af te maken. Grote operaties werden uiteraard samen gedaan en hij was daarbij een goed en geduldig leermeester.
Een andere grote liefde van Louis was de geschiedenis van de urologie en vele vakanties werden hier aan besteed, vaak studerend in Parijse bibliotheken. Zijn opus magnus wat dit betreft was het meer dan 150 bladzijden tellende hoofdstuk “Het ontstaan van het specialisme Urologie” dat 75% vormde van het jubileum boek uitgegeven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de NVU in 1983. Hij was daarnaast ook lid van vele commissies binnen de NVU en zeer terecht werd hij dan ook enige tijd later benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Annette en zijn vier dochters veel sterkte om dit verlies te dragen.


Dr. H.P. Beerlage, ’s-Hertogenbosch
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
In memoriam Louis Schreinemachers.pdf 14-06-2015