Veldnorm huiselijk geweld en kindermishandeling voor ziekenhuizen

Veldnorm huiselijk geweld en kindermishandeling voor ziekenhuizen

Er is een veldnorm huiselijk geweld en kindermishandeling voor de ziekenhuizen ontwikkeld. Deze is te vinden via het kopje ‘Downloads’. Het doel van de veldnorm is zorgen dat voor elke partij in het ziekenhuis duidelijk is wat van wie verwacht mag worden aan taken en verantwoordelijkheden als sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Deze veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen is opgesteld door vijf partijen: de Nederlandse Vereniging voor SEH artsen; de Nederlandse Vereniging voor SEH-verpleegkundigen; de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (inclusief de sectie traumatologie en de sectie kinderchirurgie); de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Vereniging voor Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling. De expertgroep is bij het ontwikkelen van deze veldnorm ondersteund door het ministerie van VWS en door de IGZ. De veldnorm wordt door de IGZ opgenomen in het reguliere toezicht.
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
Veldnorm kindermishandeling en volwassenen geweld voor ziekenhuizen.pdf 20-06-2013