Rene Vogels Reisbeurs

Rene Vogels Reisbeurs
Dankzij financiële steun van de René Vogels Stichting zal de Nederlandse Vereniging voor Oncologie in staat zijn om voor 2012 een aantal beurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers in de oncologie. De eerstvolgende deadline voor het indienen van aanvragen is 1 maart 2012.
Informatie: www.renevogelsstichting.nl of zie bijlage.

De René Vogels beurs is bedoeld om de onderzoeker in staat te stellen ervaringen op te doen c.q. technieken aan te leren, die van belang zijn in het kader van reeds lopend oncologisch onderzoek (fundamenteel of klinisch).
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
oproep RVSbeurs010312.doc 20-01-2012