Publicatie handreiking verdeelafspraken in COVID-19 tijden

Publicatie handreiking verdeelafspraken in COVID-19 tijden

De Federatie Medisch Specialisten heeft op verzoek van verschillende MSB-bestuurders handvatten en adviezen opgesteld voor het maken van aangepaste financiële afspraken in COVID-19 tijden. De COVID-crisis heeft een enorme impact op de inzet en capaciteit van medisch specialisten. Eerder gemaakte verdeelafspraken zijn daardoor mogelijk niet meer passend. Vanuit saamhorigheid, consensus en gelijkgerichtheid willen medisch specialisten de bestaande verdeelafspraken daarom aanpassen. De diverse uitgangspunten en oplossingsrichtingen heeft de Federatie Medisch Specialisten samengebracht in bijgevoegde handreiking verdeelafspraken MSB’s in COVID-19 tijden. De handreiking is gericht op vrijgevestigd medisch specialisten in Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s) en combi-coöperaties, maar bevat ook aanknopingspunten voor medisch specialisten met een arbeidsovereenkomst op basis van de AMS+.
Downloads bij dit artikel:

Omschrijving Plaatsingsdatum
FMS_Handreiking-Verdeelsystematiek-COVID-19.PDF 24-07-2020