Agenda Wetenschap en Innovatie

10 juni 2021, 20:00 - 21:30 uur

NVU: Startbijeenkomst Behandeling van urineretentie

Catheterbeleid na acute urineretentie: hoe moet een Trial With Out Catheter (TWOC) procedure eruit zien en wat zijn voorspellers van succes?
Interesse? Mail Jetty van Ginkel. Meer informatie volgt binnenkort.

26 november 2021

FMS: Symposium Zorgevaluatie