Actuele richtlijnen

De NVU is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een groot aantal richtlijnen. Hier vindt u een overzicht van alle urologische richtlijnen.

Voor urologie-overstijgende richtlijnen verwijzen wij u naar www.richtlijnendatabase.nl (bijv. antistolling en operatief traject)

Zoeken
Aandoening Naam Jaar Opm.
Richtlijn Radiologische diagnostiek bij de acute trauma-opvang van kinderen 2022 NVvR
generieke richtlijnmodule en verstandige keuzes gepast opioïdengebruik (concept) 2022 NVA autorisatiefase
Commentaarronde Lichamelijk Onderzoek van Puberteitsstadia en Genitaliën (concept) 2022 NVK commentaarfase
Richtlijn Beeldvorming ioniserende straling 2020 NVKF
Lichamelijk Onderzoek van Puberteitsstadia en Genitaliën Commentaarronde Lichamelijk Onderzoek van Puberteitsstadia en Genitaliën (concept) 2022 NVK commentaarfase
AGS Richtlijn Preconceptioneel advies bij AGS 2020 https://richtlijnendatabase.nl
Antenatale hydronefrose Richtlijn Antenatale hydronefrose 2019 NVK
Antistolling Landelijke Standaard ketenzorg Antistolling 2014
Bijnieraandoeningen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van bijniertumoren (concept) 2023 Commentaarfase, NVvH
Bijnieraandoeningen kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen 2018 per 4 sept 2018, ontwikkeld door BijnierNET
Blaascarcinoom Richtlijn blaascarcinoom 2016 o.b.v. EAU richtlijn 2016
Blaascarcinoom Richtlijnmodule brachytherapie 2016
Blaasinstillatie Blaasinstillatie 2011 V&VN
Chronische Bekkenpijn Richtlijn Chronische Bekkenpijn 2021
Chronische buikpijn Module Chronische buikpijn, Richtlijn Algemene Chirurgie 2019 NVVH
Circumcisie Circumcisie 2010 Standpunt KNMG 2010
Circumcisie / voorhuidpathologie Richtlijn Behandeling van Voorhuidpathologie 2019
Dwarslaesie Dwarslaesierevalidatie 2017 VRA
Echografie Echografie in de urologie 2021 Echografie in de urologie
Echografie Echografie in de urologie 1996 2019: Richtlijn is herbenoemd tot Leidraad
gynaecologische richtlijnen onderdeel UWI gynaecologische richtlijnmodules set 1 ter autorisatie (concept) 2023
Hematurie Richtlijn Hematurie 2023 2023 NVU
Hematurie Richtlijn Eenduidige laboratoriumdiagnostiek bij hematurie 2021 NVKC (autorisatiefase)
Hematurie Richtlijn Hematurie 2010 2010 NVU
Kinderwens en sterilisatie Handreiking kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking 2019 Opgesteld door de NVAVG
Lichen Sclerosus Richtlijn Lichen sclerosus 2020 NVDV
LUTS / BPH Mannelijke LUTS 2017
MIC Minimaal invasieve chirurgie 2011 NVOG
Minimaal invasieve chirurgie Richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie 2021 NVOG
Neurogeen blaaslijden Neurogeen blaaslijden 2011
Niercelcarcinoom Richtlijn Niercelcarcinoom 2021
Nierstenen Richtlijn Nierstenen 2024 NVU
Niet Scrotale Testis Niet Scrotale Testis 2013 AJN
Obstructieve Azoospermie Richtlijn Obstructieve Azoospermie 2019
Operatief traject Perioperatief traject (concept) 2020 Herziene richtlijn (NVA/NVvH) - autorisatiefase
Operatief Traject Post-operatief traject 2013 NVA / NVvH
Operatief Traject Pre-operatief traject 2013 NVA / NVvH
Opioiden Richtlijn Verstandig gebruik opioiden 2021 Commentaarfase, NVA
Opioiden Richtlijn Verstandig gebruik opioiden 2021 Commentaarfase, NVA
Osteoporose Osteoporose 2011 NVVR
Overig Leidraad Duurzaamheid (concept) 2023 Commentaarfase, NVvH
Overig SRI richtlijn Flexibele Endoscopen 2023 Autorisatiefase, SRI
Overig SRI richtlijn Blaaskatheterisatie (concept) 2023 Autorisatiefase, SRI
Overig SRI richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces (concept) 2023 Commentaarfase, SRI
Overig Conceptrichtlijn Chirurgie bij kwetsbare ouderen (concept) 2023 Commentaarfase, NVKG
Overig Conceptrichtlijn DSH+puncties (concept) 2023 Commentaarfase, SRI
Peniscarcinoom Peniscarcinoom 2019 NVU verwijst naar de EAU-richtlijn
Prolaps Prolaps 2015 NVOG
Prostaatcarcinoom Richtlijn Prostaatcarcinoom 2023 NVU
Rectumprolaps Rectumprolaps 2017 NVvH
Sepsis Conceptrichtlijn Sepsis fase 2-3 (concept) 2021 Conceptrichtlijn Sepsis fase 2-3
Sepsis Richtlijn Sepsis fase 1 2020 NIV
SOA Multidisciplinaire richtlijn seksueel overdraagbare aandoeningen (concept) 2023 Commentaarfase, NVDV en NVMM
SOA SOA 2019 Herziene versie 2019, NVDV
Testiscarcinoom Module follow up beleid bij kiemceltumoren van de testis 2023 NVU
Testiscarcinoom Testiscarcinoom 2019 NVU verwijst naar de EAU-richtlijn
Urethrastricturen Urethrastricturen 2019 Incl. module Follow-up beleid urethrachirurgie
Urine-incontinentie Richtlijn Urine-incontinentie (UI) 2e- en 3e-lijnszorg 2024 NVU
Urine-incontinentie Gynaecologische richtlijnmodules set 2 (concept) 2023 Autorisatiefase, NVOG
Urine-incontinentie Urine-incontinentie bij vrouwen 2012
Urine-incontinentie Urine incontinentie bij Kinderen 2008
Urineweginfecties Technische uitwerking urinekweken (concept) 2023 Commentaarfase, NVMM
Urineweginfecties SWAB richtlijn Urineweginfecties bij volwassenen 2020 In commentaar tot 1-8-2020
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij volwassenen 2020
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij kinderen 2019 NVK
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen 2018 Verenso
Urineweginfecties Gecompliceerde urineweginfecties SWAB (herziening) 2012
Vasectomie Vasectomie 2005 2019: Richtlijn is herbenoemd tot Leidraad
Veilig werken Veilig werken in de urologie 2011 Deze richtlijn is herbenoemd tot infectiepreventie
Veilig werken Reiniging en desinfectie Scopen 2009 Herziening is gestart