Actuele richtlijnen

De NVU is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een groot aantal richtlijnen. Hier vindt u een overzicht van alle urologische richtlijnen.

Voor urologie-overstijgende richtlijnen verwijzen wij u naar www.richtlijnendatabase.nl (bijv. antistolling en operatief traject)

Zoeken
Aandoening Naam Jaar Opm.
Richtlijn Beeldvorming ioniserende straling 2020 NVKF
Antenatale hydronefrose Richtlijn Antenatale hydronefrose 2019 NVK
Antistolling Landelijke Standaard ketenzorg Antistolling 2014
Bijnieraandoeningen kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen 2018 per 4 sept 2018, ontwikkeld door BijnierNET
Blaascarcinoom Richtlijn blaascarcinoom 2016 o.b.v. EAU richtlijn 2016
Blaascarcinoom Richtlijnmodule brachytherapie 2016
Blaasinstillatie Blaasinstillatie 2011 V&VN
Chronische Bekkenpijn Richtlijn Chronische Bekkenpijn 2021
Chronische buikpijn Module Chronische buikpijn, Richtlijn Algemene Chirurgie 2019 NVVH
Circumcisie Circumcisie 2010 Standpunt KNMG 2010
Circumcisie / voorhuidpathologie Richtlijn Behandeling van Voorhuidpathologie 2019
Dwarslaesie Dwarslaesierevalidatie 2017 VRA
Echografie Echografie in de urologie 2021 Echografie in de urologie
Echografie Echografie in de urologie 1996 2019: Richtlijn is herbenoemd tot Leidraad
Hematurie Hematurie 2010 Richtlijn wordt geheel herzien (2020-2021)
Kinderwens en sterilisatie Handreiking kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking 2019 Opgesteld door de NVAVG
Lichen Sclerosus Richtlijn Lichen sclerosus 2020 NVDV
LUTS / BPH Mannelijke LUTS 2017
MIC Minimaal invasieve chirurgie 2011 NVOG
Minimaal invasieve chirurgie Richtlijn Minimaal Invasieve Chirurgie 2021 NVOG
Neurogeen blaaslijden Neurogeen blaaslijden 2011
Niercelcarcinoom Richtlijn Niercelcarcinoom 2021
Nierstenen Nierstenen 2014
Niet Scrotale Testis Niet Scrotale Testis 2013 AJN
Obstructieve Azoospermie Richtlijn Obstructieve Azoospermie 2019
Operatief traject Perioperatief traject (concept) 2020 Herziene richtlijn (NVA/NVvH) - autorisatiefase
Operatief Traject Post-operatief traject 2013 NVA / NVvH
Operatief Traject Pre-operatief traject 2013 NVA / NVvH
Osteoporose Osteoporose 2011 NVVR
Peniscarcinoom Peniscarcinoom 2019 NVU verwijst naar de EAU-richtlijn
Prolaps Prolaps 2015 NVOG
Prostaatcarcinoom Module Diagnostische prostaat MRI voor de Richtlijn Prostaatcarcinoom 2019 Module van de richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Hypofractionering 2019 Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Oligometastasen 2019 Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Gecombineerde hormonale- en chemotherapie bij nieuw gediagnosticeerd gemetastaseerd prostaatcarcinoom 2019 Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module PSMA PET CT 2019 Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Module Prognostische factoren (Gleason score) 2019 Module van richtlijn prostaatcarcinoom
Prostaatcarcinoom Prostaatcarcinoom 2016 Richtlijn wordt modulair herzien (2017-2019)
Rectumprolaps Rectumprolaps 2017 NVvH
Sepsis Conceptrichtlijn Sepsis fase 2-3 (concept) 2021 Conceptrichtlijn Sepsis fase 2-3
Sepsis Richtlijn Sepsis fase 1 2020 NIV
SOA SOA 2019 Herziene versie 2019, NVDV
Testiscarcinoom Testiscarcinoom 2019 NVU verwijst naar de EAU-richtlijn
Urethrastricturen Urethrastricturen 2019 Incl. module Follow-up beleid urethrachirurgie
Urine-incontinentie Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg (update) 2014 Samenvatting versie 2.0 (update)
Urine-incontinentie Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg (update) 2014 Samenvatting in Eenvoudig Nederlands (update)
Urine-incontinentie Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg (update) 2014
Urine-incontinentie Urine-incontinentie bij vrouwen 2012
Urine-incontinentie Urine incontinentie bij Kinderen 2008
Urineweginfecties SWAB richtlijn Urineweginfecties bij volwassenen 2020 In commentaar tot 1-8-2020
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij volwassenen 2020
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij kinderen 2019 NVK
Urineweginfecties Richtlijn Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen 2018 Verenso
Urineweginfecties Gecompliceerde urineweginfecties SWAB (herziening) 2012
Vasectomie Vasectomie 2005 2019: Richtlijn is herbenoemd tot Leidraad
Veilig werken Veilig werken in de urologie 2011 Deze richtlijn is herbenoemd tot infectiepreventie
Veilig werken Reiniging en desinfectie Scopen 2009 Herziening is gestart