Beoordelingskader NVU

Het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen heeft een harmonisatierichtlijn voor de toekenning van accreditatiepunten aan deskundigheidsbevordering vastgesteld. Daarbij is gesteld dat het elke vereniging vrij staat om van de harmonisatierichtlijn af te wijken. De NVU heeft zich aangesloten bij de Harmonisatierichtlijn Accreditatie, met uitzondering van een aantal punten. Het beoordelingskader van de NVU, gebaseerd op de harmonisatierichtlijn, geldt vanaf 22 april 2010.

Er zijn drie manieren om accreditatiepunten te verkrijgen:

1. Vakinhoudelijke bij- en nascholing: via NVU en EU-ACME

  • Nederlandse congressen: via de organisatie van de nascholing
  • UOI/NVU nascholingen: via accreditatie@nvu.nl
  • Individuele accreditatie aanvragen: via accreditatie@nvu.nl
  • Nascholingen uit de lijst van buitenlandse nascholingen die geaccrediteerd worden door de NVU: via accreditatie@nvu.nl
  • Refereer- en/of regio avonden: via de organisatie
  • Buitenlandse congressen via EU-ACME (www.eu-acme.org) : info@eu-acme.org
  • Indien door aanbieder in GAIA ingevoerd, is voor herregistratie geen bewijslast meer nodig.
  • Maximaal 6 punten per dag en maximaal 24 punten per meerdaags congres

2. Algemene bij- en nascholing: via ABAN

  • Toekenning accreditatie verloopt niet via NVU maar via ABAN;
  • Volgens afspraak mag NVU dergelijke activiteiten niet accrediteren;
  • Verantwoordelijkheid van aanbieder om vooraf accreditatie te regelen;
  • Indien door aanbieder in GAIA ingevoerd, is voor herregistratie geen bewijslast meer nodig.

3. Individuele deskundigheidsbevorderende activiteiten (overige activiteiten) - Zelf toevoegen in GAIA

   • E-learning: 1 uur = 1 punt. Programma moet vooraf geaccrediteerd zijn;
   • Auteurschap publicatie (PubMed): 1e auteur 10 punten, 2e en laatste auteur 5 punten, overige 2 punten; (bewijsstuk: 1e blz. van het artikel waarop de publicatiedatum en uw ranking als (mede)auteur te lezen is)
   • Voordracht, inclusief posterpresentatie: 3 punten; (alleen voorbereiding voordracht geldt)
   • Promotie: 40 punten;
   • Deelname richtlijncommissie: 10 punten.
   • Kwaliteitsvisitatie: 4 punten, maximaal één keer per vijf jaar (is tevens één keer per individuele herregistratiecyclus).

Deze activiteiten kan de deelnemer in GAIA invoeren en een bewijsstuk uploaden (voor herregistratie is nog steeds bewijslast nodig).

Downloads bij dit artikel