NVU & Onderzoek

De NVU wordt graag betrokken bij urologisch onderzoek.

Wilt u aan de slag met één van onze kennishiaten?

Wij blijven graag op de hoogte en denken met u mee. Heeft u interesse om aan de slag te gaan met één van onze kennishiaten? Neem contact op met onze Coördinator W&I.

Steunverzoeken

Werkt u aan een andere urologische onderzoeksvraag en wilt u een steunverzoek indienen? Kijk dan eerst naar onze procedure steunverzoeken. Deze is beschikbaar voor leden en niet-leden van de NVU.

Zorgevaluatie - Vaststellen bestaande zorg

Wanneer u werkt aan zorgevaluaties, dan kunt u gebruik maken van de Veldnorm van ZorgEvaluatie&GepastGebruik (ZE&GG). De Veldnorm is een set van afspraken die gaat helpen om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te versnellen en vergemakkelijken. Een onderdeel van de Veldnorm is een "Verklaring bestaande zorg". Deze verklaring wordt afgegeven door de betrokken wetenschappelijke of beroepsvereniging(en) en kan via ZE&GG worden aangevraagd.

Bij vragen over deze onderwerpen kunt u contact opnemen met:

De NVU Coördinator W&I.