KINDERUROLOGIE

Kennishiaat 11 | Behandeling bij torsio orchidopexie

Moet de contralaterale zijde wel of niet gefixeerd worden bij
een torsio testis?

Vanuit expert opinion wordt geadviseerd om de contralaterale zijde wel te fixeren ter preventie van torsie. De gedachte is dat een aanlegstoornis waarbij de tunica vaginalis hoog fuseert de testis meer ruimte geeft om te torderen, zowel ipsilateraal als contralateraal. De enige studie waar de contralaterale zijde niet
gefixeerd werd in 20 patiënten tordeerde geen van de niet gefixeerde testis. Weegt het risico op torsie op tegen het uitvoeren van een extra ingreep, en het dubbelzijdig fixeren te verheffen tot standaard?

Status: Momenteel wordt in kaart gebracht welke kennis nodig is om dit kennishiaat op te lossen.

Interesse om deel te nemen? Aanmelden kan via mail.