FUNCTIONELE EN RECONSTRUCTIEVE UROLOGIE

Kennishiaat 4 | Behandeling van nycturie bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Wat is de beste behandeling van nycturie bij patiënten met de ziekte van Parkinson?

Nycturie is een veel voorkomende klacht bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Er is weinig bekend over de beste behandeling van nycturie in deze groep patiënten.

Status: Open

Interesse om dit kennishiaat op te pakken? Of werkt u wellicht al aan dit kennishiaat? Neem contact met ons op.

Kennishiaat 5 | Behandeling interstitiële cystitis en blaaspijn

5a. Zijn blaasspoelingen effectief bij interstitiële cystitis?
5b. Is neuromodulatie effectief bij de patiëntengroep met chronische blaaspijn?

Frequent moeten plassen en blaaspijn komt voor bij alle patiënten met de diagnose interstitiële cystitis (IC), op alle leeftijden (ook bij kinderen) met een toename na de 50 jaar. Met als consequentie een chronisch slaaptekort en aanzienlijke maatschappelijke en sociale consequenties. Blaaspijnsyndroom (BPS) is een ziektebeeld dat wordt gedefinieerd als: een chronische pijn die wordt gevoeld in de blaasregio en die samengaat met minstens één ander symptoom, zoals toename van pijn bij vullen van de blaas, urgency en/of een toegenomen mictiefrequentie overdag en ‘s nachts, en waarbij andere oorzaken klinisch zijn uitgesloten. Een deel van de patiëntengroep met blaaspijnsyndroom heeft klinisch aantoonbare inflammatoire afwijkingen in de blaaswand, de zogenaamde Hunner laesies. Het doel van de behandeling is een subjectieve verbetering van de kwaliteit van leven 6 maanden na starten van de behandeling.

Status: De subvraag 5a over de effectiviteit van blaasspoelingen wordt momenteel onderzocht in de GETSBI studie.

Interesse om dit kennishiaat op te pakken? Of werkt u wellicht al aan dit kennishiaat? Neem contact met ons op.

Kennishiaat 6 | Behandeling van urineretentie

Catheterbeleid na acute urineretentie: hoe moet een Trial With Out Catheter (TWOC) procedure eruit zien en wat zijn voorspellers van succes?

Behandeling van acuut onvermogen tot urineren (acute urineretentie, AUR) bij mannen bestaat uit drainage van de blaas met een catheter, die in een latere fase in een TWOC procedure wordt verwijderd. Over het beleid rondom een TWOC bestaat geen consensus. Aan de ene kant worden momenteel catheters mogelijk te lang in situ gelaten, aan de andere kant soms misschien te kort. Patiënten komen meestal op de poli urologie via intern consult of huisarts als nieuwe patiënt. Het komt vaak voor dat patiënten dan al weken met een catheter (CAD) lopen, met onnodig ongemak voor de patiënt en kleine risico’s zoals urineweginfectie, urethra schade, hematurie. Daarnaast is de termijn van de NHG van catheterverwijdering binnen 48-72 uur mogelijk te kort, waarbij een groot aantal patiënten wellicht een verhoogd risico loopt op een onnodige nieuwe CAD plaatsing en een bezoek aan het ziekenhuis. Een CAD plaatsing is weliswaar “slechts” een korte handeling bij de patiënt die desalniettemin als vervelend ervaren wordt door de patiënt. Tevens is er een kleine kans bij plaatsing op complicaties zoals een bloeding of het ontstaan van een fausse route.

Status: De resultaten van de SNAPSHOT TWOC studie worden geanalyseerd en een aanvraag wordt uitgewerkt onder ZE&GG ronde 2023.

Interesse om deel te nemen? Aanmelden kan via mail.

Kennishiaat 7 | Behandeling obstructie van de prostaat bij patiënten met Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)

Wat zijn de beste indicatie momenten voor desobstructie van de prostaat bij mannelijke patiënten met LUTS?

Operatieve desobstructie van de prostaat vindt nog vaak plaats in de urologische praktijk. Sinds de introductie van medicatie voor behandeling van obstructie of daaraan gerelateerde klachten wordt de operatieve behandeling vaak ver doorgeschoven. Het is niet bekend hoe lang je moet behandelen met medicatie en bij welke criteria je moet overschakelen op operatieve therapie. Met of zonder medicatie kan een blaas als gevolg van langdurige obstructie onder-actief worden. Is het dan te laat of is desobstructie dan nog steeds zinvol? De behandeling van een gedecompenseerde blaas is clean intermittent catheterisation (CIC) of een transurethrale prostaatdesobstructie (TURP). CIC is een palliatieve oplossing, het moet 5 tot 8 keer per dag uitgevoerd worden met een eenmalig steriel katheter. De behandeling is kostbaar, tijdrovend en sociaal belastend voor patiënten. Daarnaast zijn er vaak complicaties, zoals urethrale bloedingen, recidiverende urineweginfecties, valse routes, urethrastricturen en pijnklachten. Een zeldzame, maar ernstige bijwerking is de ontwikkeling van plaveiselcelcarcinoom van de blaas. Bij een TURP wordt via de plasbuis prostaatweefsel verwijderd uit de prostaatloge. De meest voorkomende bijwerkingen zijn retrograde ejaculatie, urineweginfecties, urethrastrictuur en nabloedingen.

Status: Open

Interesse om dit kennishiaat op te pakken? Of werkt u wellicht al aan dit kennishiaat? Neem contact met ons op.