Steunverzoeken

Soms vereist een subsidieverstrekker een steunverklaring van de NVU als wetenschappelijk vereniging. Hier hebben wij een procedure voor opgesteld die geldt voor leden én niet-leden van de NVU.

NVU Procedure Steunverzoeken

6 weken voor deadline indiening onderzoek
Indienen steunaanvraag met studieprotocol via onze Onderzoekscoördinator.
5-3 weken voor de deadline
De onderzoekscoördinator controleert het verzoek op compleetheid, beoordeelt of het verzoek voldoet aan de NVU voorwaarden voor steun en bepaalt op welke elementen de verzoek moet worden beoordeeld (relevantie, haalbaarheid, kwaliteit). Vervolgens stelt de onderzoekscoördinator het bestuur op de hoogte van het verzoek en legt de steunaanvraag neer bij de betreffende inhoudelijke werkgroep voor advies. Bij onderwerpen die niet direct onder een werkgroep vallen, wordt overlegd met de voorzitters van de Pijler W&I. Minimaal twee leden van de betreffende werkgroep óf minimaal twee voorzitters/commissieleden uit de Pijler W&I beoordelen de studie. Er is mogelijkheid tot stellen van vragen aan de projectleider van de studie. De beoordelaars geven namens de werkgroep of commissie een advies af aan het bestuur.
Uiterlijk 1 week voor deadline
Het bestuur neemt een besluit over de steunaanvraag met inachtneming van het advies van de werkgroep. Het besluit wordt teruggekoppeld aan de projectleider. Bij positief besluit wordt de steunbrief door het bestuur ondertekend toegestuurd.

Voorwaarden voor steun

Type steunverzoek Soort studie Beoordelen op
Committeren aan inclusie en implementatie De NVU committeert zich nooit aan inclusie of implementatie n.v.t.
Inspanningsverplichting voor inclusie en implementatie Alleen studies van NVU Kennisagenda met uroloog in projectgroep Relevantie, haalbaarheid en kwaliteit
Steun voor relevantie Urologische studies met uroloog in de projectgroep Relevantie
Geen steun Urologische studies zonder uroloog in de projectgroep n.v.t.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Onderzoekscoördinator.