ALGEMENE UROLOGIE

Kennishiaat 1 | Behandeling ongecompliceerde urineweginfecties bij blaaskatheterisatie

Is het spoelen van de blaas bij ongecompliceerde urineweginfecties bij blaaskatheterisatie een veilig en effectief alternatief ten opzichte van antibiotica?

Door overmatig antibiotica gebruik is wijdverspreide resistentie een steeds groter medisch en maatschappelijk probleem. De hypothese is dat het spoelen van de blaas net zo effectief is voor het verminderen van de klachten van ongecompliceerde UWI als een antibiotische kuur. Antibiotica resistentie is een
wereldwijd probleem, met name in de groepen patiënten dieregelmatig met antibiotica behandeld worden. Een groot deel van de patiënten die een katheter hebben of intermitterend katheteriseren, heeft regelmatig last van troebele en sterk ruikende urine en zal hiervoor antibiotica krijgen. Soms wordt na herhaalde antibioticum kuren als alternatief blaasspoelen met kraanwater, fysiologisch zout of GAG-laag herstellende vloeistoffen, zoals pentosanpolysulfaat, voorgeschreven. Er is weinig bekend over het nut van antibiotica bij deze patiëntengroep met katheters en over de waarde van blaasspoelen. Wel is bekend dat door het vele gebruik van antibiotica veel bijwerkingen, zoals diarree en schimmelinfecties, en bacteriële resistentie kan ontstaan, waardoor het steeds lastiger kan worden om infecties te behandelen.

Status: Dit kennishiaat wordt momenteel uitgewerkt onder de naam BALANCE.

Interesse om deel te nemen aan de BALANCE studie? Neem contact met ons op.

Kennishiaat 2 | Spontaan beloop urineweginfecties bij vrouwen

Leidt voorlichting over een afwachtend beleid bij niet-zwangere vrouwen met ongecompliceerde urineweginfectie tot minder antibiotica gebruik?

Een ongecompliceerde urineweginfectie niet-zwangere vrouwen geneest in 25-50% spontaan. Ondanks deze kennis wordt in 72% van deze gevallen, ondanks het lage risico op complicaties, toch antibiotica voorgeschreven. Dit leidt tot onnodige bijwerkingen, zoals diarree en schimmelinfecties en tevens bacteriële resistentie. Per jaar worden er meer dan anderhalf miljoen antibiotica recepten voorgeschreven voor vrouwen < 45 jaar met een urineweginfectie in de eerste lijn, ondanks dat de NHG-richtlijn aanraadt om bij deze groep patiënten een afwachtend beleid te voeren. Betere voorlichting door huisartsen en doktersassistenten over spontane genezing bij een afwachtend beleid, zal leiden tot een betere implementatie van de richtlijn en 20% minder antibiotica gebruik.

Status: Open

Interesse om dit kennishiaat op te pakken? Of werkt u wellicht al aan dit kennishiaat? Neem contact met ons op.

Kennishiaat 3 | Wisselen van blaascatheters en niercatheters bij urineweginfecties

Is het wisselen van blaascatheters en niercatheters bij urineweginfecties zinnige zorg?

Er is vaak discussie tussen internisten en urologen over het vervangen van blaaskatheters, maar ook over de vervanging van JJ’s en nefrostomiekatheters. De meest recente NVU-richtlijn verwijst voor dit onderwerp naar de gereviseerde richtlijn van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Deze SWAB richtlijn geeft het advies om een catheter die > 2 weken in situ is op moment van ontstaan van urineweginfectie te vervangen o.b.v. level 3 bewijs (1 RCT van 55 patiënten). Hypothese: het verwisselen van blaas/niercatheters bij patiënten met een urineweginfectie is geen zinnige zorg.

Status: Dit kennishiaat wordt momenteel uitgewerkt onder de ZE&GG ronde 2023.

Interesse om deel te nemen aan deze studie? Neem contact met ons op.