SNAPSHOT studie naar praktijkvariatie van katheterduur bij mannen met acute urineretentie

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken wat de optimale katheterduur is bij mannen met een acute urineretentie.

Achtergrond van het onderzoek

De behandeling van een AUR is het plaatsen van een katheter gevolgd door een poging om zonder katheter te kunnen plassen (een ‘trial without catheter’ of TWOC). Het doel van een katheter is het laten aflopen van de urine, zodat de contractiekracht van de blaas kan herstellen. Het is onbekend wat de optimale duur van een blaaskatheter is bij mannen met een AUR. Bij een langere katheterduur is de kans op een urineweginfectie, hematurie of pijn groter. Bij een te korte katheterduur is de kans op rekatheterisatie groter.

De kennisvraag ‘wat is de optimale duur van een blaaskatheter bij mannen met een acute urineretentie?’ is een van de kennishiaten van de Kennisagenda van de Nederlandse Vereniging van Urologie 2020-2024.

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden willen wij de praktijkvariatie in kaart brengen door middel van een SNAPSHOT studie. Het concept SNAPSHOT studie is vrij nieuw in Nederland en er is met name de afgelopen binnen de chirurgie veel ervaringen opgedaan met deze studie opzet. Bij een SNAPSHOT studie wordt in korte tijd door veel verschillende centra data verzameld over een bepaalde aandoening of behandeling. De data wordt door lokale onderzoekers (uroloog/arts-assistent/verpleegkundige) geregistreerd. Deze lokale onderzoekers zijn onderdeel van de Collaborative Study Group. Alle deelnemers van de Collaborative Study Group krijgen een PubMed citatie bij de publicatie van het artikel.

Waar staan wij nu?

Momenteel hebben tien centra door Nederland verspreid zich bij de SNAPSHOT studie aangesloten.

deelnemende centra_jun2022_v6

Wilt u nou ook deelnemen aan deze SNAPSHOT studie?

Als u vanuit uw ziekenhuis interesse heeft in deelname aan de studie dan komen wij graag met u in contact. We zullen in een kort gesprek de verschillende stappen toelichten die in elk centrum gezet kunnen worden. Wij horen graag van u!

Projectleider: dr. L.P.W. Witte

Arts-onderzoeker: drs. N.A.M. van Merode

Contactopnemen met het onderzoeksteam kan via Jetty van Ginkel.